Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Olof Arvidsson

Olof Arvidsson är ST-läkare i barn-och ungdomspsykiatri vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Olof blev doktorand på Gillbergcentrum 2023, och kombinerar ST-tjänstgöring med forskning.

Forskningsintressen

Olof började på Gillbergcentrum genom sitt examensarbete på läkarprogrammet. Det ledde fram till publikationen "Secular changes in the symptom level of clinically diagnosed autism" 2018, som visade att autismdiagnosen över tid ställs på basen av färre symptom. I sin forskning, med Sebastian Lundström som huvudhandledare, fortsätter han att undersöka om förekomsten av ESSENCE i befolkningen har förändrats över tid i olika åldersgrupper, hur diagnoskonstellationer har förändrats över tid i kliniken, samt hur autism med regression särskiljer sig från autism utan regression.

Finansiering

  • FoU Södra Älvsborgs sjukhus

Publikationer

Kontaktinformation