Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Maria Davidsson

Maria är specialistpsykolog i klinisk barn- och ungdomspsykologi och doktorand. Maria har klinisk erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatriskt arbete, och är kliniskt verksam på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Jönköping.

Maria Davidsson
Maria Davidsson
Foto: BePe Foto AB

Forskningsintressen

Sedan 2017 är Maria doktorand på Gillbergcentrum i projektet ”Children with ESSENCE and their parents – parenting, stress and traumatic life events”. Marias forskning utgår från hennes kliniska arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska tillstånd och deras föräldrar. Syftet med projektet är att i familjer med barn med neuropsykiatriska tillstånd undersöka förekomsten av föräldrastress, traumatiska livshändelser och uppfostringsmetoder, samt att undersöka om det finns ett samband med föräldrarnas egna neuropsykiatriska symptom. Studien har som mål att samla information för utredning, behandling och utformande av stödinsatser för såväl barn som förälder.

Finansiering

Maria har för sin forskning erhållit bidrag från:

  • Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
  • Drottning Silivas Jubileumsfond
  • Futurum – akademin för hälsa och vård
  • Jerringfonden
  • Stiftelsen Solstickan
  • Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden
  • Norheds stiftelse

Kontaktinformation