Göteborgs universitet
Bild
Beautiful woman meditating in nature
Foto: Oluremi Adebayo/Pexels.com
Länkstig

Kropp och själ

Maj-Britt Possseruds senaste blogginlägg

[Publicerat 22 maj, 2018 av Maj-Britt Posserud]

Så kallade Mind-Body (kropp/själ)-tekniker, t.ex. yoga, Tai-Chi, meditation, har blivit alltmer uppmärksammade som potentiella verktyg vid behandling av både kroppsliga och psykiatriska hälsoproblem. Är detta bara en fluga eller ligger det faktiskt något i det?! Flera har vittnat om att de lett till förbättring av ett brett spektrum av problem och hälsobekymmer, och många utbildningscenter har numera kurser där kropp/själ-tekniker ingår i repertoaren.

Det finns en hel del intressanta studier på området, varav flera indikerar positiva effekter; bland annat en studie från ett svenskt fängelse där man studerade effekten av ”Krimyoga” och fann att yoga förbättrade impulskontroll, koncentrationsförmåga och känslokontroll hos fängelsekunder (Kerekes, Fielding, & Apelqvist, 2017). Psykologer vid ett av våra CAMH-center i Bergen organiserade en grupp för patienter i tonåren där man undervisade i avslappning och medveten närvaro (mindfulness). Flickorna med ADHD somnade ofta under undervisningstillfällena, men de deltog varje vecka! De älskade det och mer eller mindre bönade och bad oss att fortsätta med den gruppen, så om inte annat hade de stor subjektiv nytta av initiativet!

Kropp/själ-terapi skulle kunna utgöra ett viktigt behandlingsalternativ eller fungera som kompletterande behandling och då vara särskilt väsentlig för patienter som lider av smärta, stress och sömnsvårigheter. Men vi behöver mer forskning för att lära oss mer om hur kropp/själ-tekniker kan förbättra mentalt och fysiskt välmående. Vi vet för lite om vad det är som fungerar och för vem det skulle kunna fungera. Utifrån det vi vet för närvarande verkar det troligt att kropp/själ-tekniker kan ha olika typer av positiv verkan. När man andas djupt och medvetet förstärks den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet. Detta förbättrar ens hjärtfrekvensvariabilitet, vilket i sin tur har en betydande positiv hälsoeffekt. Kropp/själ-tekniker verkar också förbättra såväl kognitiv kontroll och koncentrationsförmåga som känslomässig reglering. Kropp/själ-tekniker kan även hjälpa en att förbättra ens förmåga till ”introspektion” – alltså att uppfatta signaler inifrån. Introspektion hjälper oss att uppmärksamma när vi är trötta, kalla, hungriga, i behov av en vilostund eller paus, och även om våra liv visserligen är fyllda av situationer där vi antingen väljer eller är tvungna att ignorera dessa signaler, måste vi först och främst uppfatta dem för att så småningom kunna handskas med dem. En viktig bieffekt av rörelsen/flugan kring kropp/själ är att folk börjar bli alltmer medvetna om hur det finns ett inbyggt samband mellan mental och fysisk hälsa. Kropp och själ är till syvende och sist en och samma sak; den ena kan inte existera utan den andra. Förhoppningsvis kan den insikten hjälpa oss att minska både rädslan och stigmat som förknippas med mentala hälsoproblem!

Även om vi för närvarande vet för lite för att kunna rekommendera eller implementera kropp/själ-tekniker som standardterapi, är det nog nyttigt för alla att lära sig bättre avslappningsmetoder och vikten av att ta ett djupt andetag då och då! Om inte annat får det en att må bättre, så ta bara ett djuuuuupt andetag, andas ut långsamt och låt dina axlar sjunka ihop. Upprepa detta så många gånger som du behöver.

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]