Göteborgs universitet
Bild
Kochi, Japan
Länkstig

Kochi, Japan

Överblick över Kochi, GNCs mest etablerade filial

Nästan samtidigt som invigningen av Gillbergcentrum 2010 ville en grupp japanska kliniska och epidemiologiska forskare upprätta en ”Gillbergcentrumsinfluerad” verksamhet i Japan. Kanako Korenaga och Yuhei Hatakenaka i Kochi arbetade hårt för att upprätta Kochi Gillberg Neuropsychiatry Centre och bygga relationer med Kochi University Medical School, där Christopher Gillberg nu är gästprofessor.  Under de senaste åren har många svensk-japanska forskningsprojekt påbörjats och en del av dem har nu slutförts. Yuhei Hatakenaka har disputerat vid Göteborgs universitet, och han är nu professor i klinisk psykologi vid Ryukyus universitet.

Koko Yasumitsu-Lovell är doktorand med ett gemensamt projekt mellan Göteborgs universitet, Kochi Gillberg Neuropsychiatry Centre, Kochi University Medical School och Japanese Environment and Children Study (JECS). Många fler studier pågår för närvarande i samarbete med Kochi Gillberg Neuropsychiatry Centre.