Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Katarzyna Brimo

Katarzyna Brimo är en forskningsassistent på Gillbergcentrum, GU. Hon har en masterexamen i psykologi (Göteborgs universitet) och kandidatexamen i företagsekonomi (National-Louis University, USA).

Katarzyna är för närvarande involverad i ett projekt som undersöker undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID). Projektet fokuserar på att validera ett nytt screeningverktyg - AFRID-Brief Screener, uppskatta prevalens, studera komorbiditet av ARFID, samt validera en familjeinriktad terapi för ARFID. Ytterligare ett perspektiv kommer att belysas i en kvalitativ studie, nämligen upplevelsen av att leva med ARFID ur ett familjeperspektiv. Genom att tillhandahålla grundläggande kunskap om tillståndets epidemiologi och etiologi kommer denna forskning bidra till att på lämpligt sätt organisera screening och implementera ARFID behandling i Sverige.

Katarzyna Brimo
Katarzyna Brimo

Forskningsintresse

Katarzyna är intresserad av neuropsykiatriska/ESSENCE tillstånd hos barn och ungdomar såsom autism, ADHD, motorisk koordinationsstörning (DCD), intellektuell funktionsnedsättning, selektiv mutism, undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) och hur de överlappar varandra. Hon studerar också näringslära, med fokus på sambandet mellan tarmflora och psykisk hälsa. Ett annat område som intresserar henne är sensomotorisk rehabilitering, dvs. hur man kan förbättra neurologisk kroppsfunktion och öppna nya vägar för kognitiv, beteendemässig och fysisk utveckling genom att använda sensomotoriska terapier. Sensomotoriska terapiinsatser bygger på en process som kallas neuroplasticitet, m.a.o. hjärnans naturliga förmåga att omorganisera sig och lära sig nya funktioner

Kontaktinformation