Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Kahoko Yasumitsu-Lovell

Kahoko (Koko) Yasumitsu-Lovell, PhD, är biträdande professor i miljömedicin vid Kochi Medical School, Kochi Universty, och en dedikerad forskare vid Kochi Gillberg Neuropsychiatry Centre i Japan. Hon har varit aktivt involverad i en av världens största pågående födelsekohortstudier, Japan Environment and Children's Study (JECS), sedan förberedelsefasen 2010. Koko ansvarar för samarbetsprojekt mellan Gillbergcentrum i Sverige och dess filial i Japan, samt Kochi Medical School. Hon försvarade framgångsrikt sin avhandling vid Göteborgs universitet år 2023.

Kahoko Yasumitsu-Lovell
Kahoko Yasumitsu-Lovell
Foto: Max Thorsson

Forskningsintressen

Hennes forskning fokuserar främst på att undersöka sambanden mellan exponeringar under pre-/perinatalperioden/tidig barndom och utvecklingsneurologiska problem hos barn. Dessutom är hon engagerad i forskning om undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) och sensoriska problem, i samarbete mellan Gillbergcentrum och Kochi Medical School.

Finansiering

  • Kaken (Research Grant from the Ministry of Education, Culture, Sports, and Technology of Japan)

 

Kontaktinformation

Kahokos avhandling

"Pre/Peri/Earl-Life Exposures and Early Child Neurodevelopment: Results from the Japan Environment and Children's Study (JECS)"