Göteborgs universitet
Bild
Leaves used to make shape of brain
Länkstig

Om Johan Nyrenius

Johan Nyrenius är legitimerad psykolog och medicine doktor. Johan har klinisk erfarenhet från barn- och ungdomshabilitering samt barn- och ungdomspsykiatri, men har sedan 2014 varit kliniskt verksam inom den offentliga vuxenpsykiatrin i Helsingborg. Han har arbetat i utredningsteam, inom ätstörningsvård och inom beroendevård. Sedan 2021 har Johan en tjänst som specialistpsykolog vid vuxenpsykiatrin i Helsingborg och arbetar kliniskt inom beroendevården.

 

Johan Nyrenius
Johan Nyrenius

Forskningsintressen

Johan disputerade 2023 med en avhandling om vuxenpsykiatriska öppenvårdspatienter med autism. Hans forskningsområden och forskningsintressen är utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar i kliniska populationer, och beröringspunkter mellan autism och svårare psykiatriska tillstånd som t ex schizofreni.

Finansiering

Johan har för sin forskning erhållit bidrag från:

  • Region Skåne
  • The Stig and Ragna Gorthon Foundation (Stig och Ragna Gorthons Stiftelse)
  • Annmari and Per Ahlqvist Foundation (Annmari och Per Ahlqvists Stiftelse)
  • The Wilhelm and Martina Lundgren Foundation (Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond)
  • The Thorsten Birger Segerfalk Foundation (Thorsten-Birger Segerfalks Stiftelse)
  • The Adlerbertska Scholarship Foundation (Adlerbertska Stipendiestiftelsen)
  • The Herbert and Karin Jacobsson Foundation (Herbert och Karin Jacobssons Stiftelse)
  • The O-M Persson donation fund (O.M Perssons Donationsfond)
  • The Per-Börje Jönsson fund (Per-Börje Jönssons Fond)
  • The Swedish Schizophrenia association (Schizofrenifonden)

Kontaktinformation

Johans avhandling

"Autism in adult psychiatry outpatients - prevalence, comorbidity, suicidality and cognition"