Göteborgs universitet
Bild
Brain
Foto: Gordon Johnson/Pixabay.com
Länkstig

Ingrid Vinsa

Om vår föreståndare Ingrid Vinsa

Om Ingrid Vinsa

Ingrid Vinsa har sedan 2011 varit PA till Christopher Gillberg vid Gillbergcentrum (GNC). Hon är sedan 2023 centrumföreståndare för GNC. Innan hon började sitt arbete inom GNC hade hon sedan 1998 både kliniska och administrativa uppgifter inom forskningsstudier vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin. Ingrid är också utbildad sjuksköterska i USA.

Ingrid Vinsa
Ingrid Vinsa

Kontaktinformation