Göteborgs universitet
Bild
gnc offices
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Göteborg, Sverige

Gillbergcentrums kärnverksamhet ligger i centrala Göteborg

År 1974, när Christopher Gillberg (CG) var 24 år gammal, rekryterades han av professorerna Bengt Hagberg, Olle Hansson och Karl-Gustaf Stukat till att tillsammans med Gunilla Carlström (GC) och Peder Rasmussen påbörja världens första epidemiologiska studie av MBD (minimal hjärndysfunktion). MBD kom senare att döpas om till DAMP (brister i uppmärksamhet, motorik och perception) av Carina Gillberg, och visade sig så småningom motsvara kombinerad ADHD och DCD. I studien märkte CG, tillsammans med GC, att många barn med MBD även visade tydliga autistiska drag; 1978 påbörjade han därför världens första longitudinella samsjuklighetsstudie av autism (numera känd som GAP, kort för Gothenburg Autism Project) som genererar nya publikationer än idag, över 40 år senare.

År 1986 blev CG den yngsta svenska professorn i medicin och den första professorn i barn- och ungdomspsykiatri i Göteborg. Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet blev snabbt ett av Europas ledande centra för barn- och ungdomspsykiatri och värvade dussintals nya doktorander och postdoktorer som producerade hundratals banbrytande vetenskapliga artiklar inom barnneuropsykiatri (autism, ADHD, ätstörningar, intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi, cerebral pares, beteendefenotypsyndrom och depression).

År 2009 hamnade CG bredvid Madeleine Olsson på ett flyg till London, och diskussionerna de hade då ledde till kontakter med Dan Olsson och Jane Thorburn, som ville hitta sätt att stödja den forskning om autism, ADHD och anorexia nervosa som CG:s grupp bedrev. Ett år senare, tack vare ett generöst bidrag från Birgit och Sten A. Olssons forskningsstiftelse, invigdes Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet, med målsättningen att främja forskning och kunskap rörande neuropsykiatriska tillstånd.

Gillbergcentrum är nu en av universitetets främsta forskningsenheter och jobbar på internationell nivå för att främja kunskap om och klinisk behandling av personer med ESSENCE (ungefär tidiga symptomatiska syndrom som motiverar kliniska utvecklingsneurologiska undersökningar), ett koncept som lanserades mer eller mindre samtidigt som Gillbergcentrum inrättades. CG:s medarbetare och partnerverksamheter i Storbritannien, USA, Norge, Danmark, Frankrike, Portugal, Japan och Sydafrika arbetar nu i nära samarbete med Gillbergcentrum i Göteborg på områden som epidemiologi, genetik, neurobiologi, klinisk presentation, screening och diagnostiska metoder, behandling och utfall vid ESSENCE.

Detta arbete har hittills lett till hundratals förstklassiga vetenskapliga artiklar, många böcker och flera banbrytande internationella konferenser om ESSENCE – och framtiden ser minst lika spännande ut.