Göteborgs universitet
Bild
Mother and daughter growing plants in greenhouse
Foto: Oleksandr Khmelevskyi/Shutterstock.com
Länkstig

Gör skolan till en plantskola

Mats Johnsons' senaste blogginlägg

[Publicerat 26 juni, 2018 av Mats Johnson]

Allt fler söker hjälp för psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, och köerna till barnpsykiatrin är långa. Vad kan denna ohälsa bero på?

Det kan förstås finnas många orsaker, men bland de barn och ungdomar som kommer till oss på BNK (Enheten för barnneuropsykiatri) för utredning ser vi ofta en mycket tydlig orsak till psykisk ohälsa, nämligen stora påfrestningar i skolan. Barnen och ungdomarna känner sig dumma, når inte målen, tappar självförtroendet, känner sig utsatta, skolkar, blir hemmasittare, eller utvecklar normbrytande riskbeteenden.

Elisabeth Fernell, Christopher Gillberg, Magnus Landgren, Ida Lindblad och andra forskare på Gillbergcentrum har i flera artiklar påpekat hur svårt det kan vara för elever med svag teoretisk begåvning att klara målen i skolan, särskilt med de ökade kraven i den nya läroplanen (Landgren et al. 2016, Lindblad et al. 2018)

Skolan har i alla tider fokuserat på teoretisk kunskap, och de teoretiska ämnena dominerar. Det gör det extra svårt för barn med svag teoretisk begåvning, dyslexi, ADHD, och/eller autism osv. De är extra sårbara och behöver en individualiserad undervisning med extra pedagogiskt stöd i bl.a. dessa ämnen.

Men en annan mycket betydelsefull sak som vi ständigt påminns om under våra utredningar, är hur viktiga barnens intressen är för deras fungerande och välmående, och hur viktigt det är att verkligen ta vara på det. De har ofta starka intressen, saker som de älskar att hålla på med, och talang och lust hänger ihop med intresset. Något man verkligen känner att man passar för. Omgivningen kan märka att koncentrationsförmåga, uthållighet, lust, välmående, självkänsla, allt fungerar bättre när barnen håller på med något de tycker mycket om. Och det främjar inlärning. De kan t.ex. lära sig mycket matte och engelska om man går via deras intresseområde.

All vår erfarenhet talar för att man kan vinna mycket på att göra skolan mer individualiserad. Missa inte intressen och talanger. Det kan finnas oanade talanger inom andra ämnen än de traditionellt teoretiska, t.ex. inom praktiska ämnen, teknik, musik, konst, dans, sport osv. Det finns många exempel på människor som blommat ut när de hittat den utbildning eller arbete som verkligen passar dem och ger dem glädje. Så en viktig roll för skolan är att hjälpa dessa barn hitta rätt, och ge dem möjligheter till utbildning och praktik med olika inriktning.

En liknelse med plantskolor passar bra här. Ha samma tänkesätt i skolan som man har i en plantskola. För att lyckas med växter behöver man ta reda på deras unika egenskaper och behov, och man behöver ge dem individualiserad omsorg och vård. Om man glömmer dem, hanterar dem hårdhänt eller på fel sätt så får man vissna plantor. Behandlar man alla lika så får man en del vissna plantor. Rätt vårdade kan de frodas och växa upp till kraftfulla och välmående exemplar.

[Detta är en blogg. Syftet med bloggen är att informera och väcka tankar om angelägna ämnen. Åsikterna är skribentens och inte nödvändigtvis Gillbergcentrums.]