Göteborgs universitet
Navigate to video: PANDAS
Video (1:32:12)
PANDAS
Bild
Länkstig

Föreläsning om PANDAS med Dr Susan Swedo

Den inbjudna talaren Dr Susan Swedo är en världsauktoritet på PANDAS och ger här en detaljerad översikt av detta tillstånd

Sammanfattning 

Titel: PANDAS

PANDAS

Den 22 mars 2013 föreläste Dr. Susan Swedo, som är chef för Pediatrics & Developmental Neuroscience Branch vid US National Institute of Mental Health, om “PANDAS – Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections”. Föreläsningen ägde rum i Wallenbergsalen i Göteborg och arrangerades av Gillbergcentrum, Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri och Förbundet Autoimmuna Infektionsutlösta Neuropsykiatriska Sjukdomar.

Dr. Swedo myntade begreppet PANDAS, vilket betyder Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections, på 1990-talet. 1998 publiserade Dr. Swedo och hennes medarbetare en artikel i American Journal of Psychiatry där de lanserade kriterier för PANDAS. Swedos forskargrupp föreslog att följande fem kriterier skulle vara uppfyllda:

1) Förekomst av tvångssyndrom och/eller ticssjukdom

2) Prepubertal debut

3) Akut debut och episodiskt förlopp

4) Associerat med neurologiska avvikelser och

5) Tidsmässigt samband mellan symptomskov och streptocockinfektion.

Samsjuklighet i form av sömnsvårigheter, beteendemässig regression, koncentrationssvårigheter, överaktivitet, aggressivitet, inlärningssvårigheter, försämrad handstil och enures är mycket vanligt. Dr. Swedo diskuterade behandling med plasmaferes (plasmabytesbehandling) och steroider så väl som antibiotikaprofylax.

 

PANS

Dr. Susan Swedo introducerade också begreppet PANS, en akronym för Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndromes, som kännetecknas av

1) Plötslig, dramatisk debut eller återfall av tvångssyndrom

2) Samtidig förekomst av åtminstone ytterligare två neuropsykiatriska symptom (ångest, sensoriska eller motoriska avvikelser, beteendemässig regression, försämrade skolprestationer, emotionell labilitet och/eller depression, urinvägssymptom och sömnrubbningar)

3) Symptomen förklaras inte bättre av en känd neurologisk eller medicinsk sjukdom såsom Sydenhams chorea, systemisk lupus erythematosus (SLE), Tourette syndrom eller annat.

Under den informativa föreläsningen gav Dr. Swedo många målande beskrivningar av PANDAS och PANS baserat på sin stora kliniska erfarenhet. Hela föreläsningen finns tillgänglig på denna sida.