Göteborgs universitet
Navigate to video: Swimming in Alcohol - the Effects on the Child in the Womb
Video (1:23:54)
Swimming in Alcohol - the Effects on the Child in the Womb
Bild
Länkstig

Föreläsning om fetalt alkoholsyndrom med professor Kathleen Sulik

Professor Kathleen Sulik föreläste om effekterna av alkohol på hjärnan i fosterstadiet och underströk betydelsen av ökad kunskap, medvetenhet och prevention.

Sammanfattning

Titel: Swimming in Alcohol- the Effects on the Child in the Womb

Den 25-26 augusti 2015 hade Gillbergcentrum äran att välkomna professor Kathleen Sulik från North Carolina University i USA. Kathleen Sulik är en internationell auktoritet på området Fetalt Alkoholsyndrom (FAS). Hon gav två föreläsningar om effekterna av alkohol på den utvecklande hjärnan och underströk betydelsen av ökad kunskap, medvetenhet och prevention.

Bild
Foto: ancroft/Shutterstock.com

Tillsammans med sina kolleger undersöker professor Sulik effekterna på hjärnans utveckling av att exponeras för alkohol under fosterstadiet. Med hjälp av två tekniker – MRI (magnetic resonance imaging) och DTI (diffusion tensor imaging) – undersöks hjärnan hos möss som tidigt under fosterlivet har exponerats för alkohol. Resultaten är direkt applicerbara på mänskliga förhållanden. Studierna visar att hjärnan är känslig för alkohol vid praktiskt taget varje stadium i utvecklingen och att alkoholexponering vid olika utvecklingsstadier orsakar specifika typer av skador. Exponering för alkohol under dag 7 av en mus graviditet resulterar i ansiktskarakteristika och skador på hjärnan som överensstämmer med klassiskt FAS. Denna tidpunkt motsvarar dag 17 i utvecklingen hos ett mänskligt foster – en tidpunkt då flertalet kvinnor ännu inte upptäckt att de är gravida. Alkohol kan således påverka ett fosters hjärna mycket tidigt under graviditeten, innan de flesta kvinnor vet att de är gravida. Preventivt arbete är av största vikt, då alkoholrelaterade fosterskador skapar stora kostnader både på individuell nivå och på samhällsnivå. Professor Sulik betonar betydelsen av att utbilda barn och unga om de permanenta effekterna på hjärnan som alkohol redan mycket tidigt i utvecklingen kan ge upphov till.

En vanlig fråga Kathleen Sulik får är om det finns någon ”säker” konsumtionsnivå att förhålla sig till. Någon sådan universell nivå kan dock inte anges, varför Sulik slår fast att det är säkrast att helt avstå från alkohol i samband med en graviditet. Hela föreläsningen finns tillgänglig på denna sida.

woman holding bottle of wine