Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
People working together to push puzzle pieces together
Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com
Länkstig

ESSENCE- insatser

Kommer snart!

Översikt över forskningsprogrammet

Vårt forskningsprogram fokuserar på kliniska prövningar för att undersöka fenotyp och behandling vid olika ESSENCE-tillstånd, alltså utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Vårt team har i många år deltagit i internationella läkemedelsprövningar för ADHD och har även initierat flera behandlingsprövningar för att undersöka nya behandlingsformer för ADHD och andra ESSENCE-tillstånd, bland annat beteendeinriktade behandlingar för problembeteenden förknippade med ESSENCE-tillstånd.

Programansvariga

  • Mats Johnson
  • Elisabeth Fernell

Medarbetare

  • Christopher Gillberg
  • Carina Gillberg
  • Nouchine Hadjikhani
  • Jakob Åsberg Johnels
  • Max Thorsson
  • Eva Billstedt

Tidigare projekt

Vi har verkat både som utredare och nationella samordnare mellan flera olika center i ett antal internationella randomiserade placebokontrollerade prövningar (RCT) av nyutvecklade läkemedel för ADHD hos barn och ungdomar; dessa prövningar har senare använts som utgångspunkt för att läkemedlen i fråga godkänts i Europa. Vi har genomfört en RCT av behandling med omega-3/omega-6 för barn och ungdomar med ADHD (2009) och en annan RCT rörande effekten av omega-3/omega-6 på läsförmåga bland typiska skolbarn (2016). Vi har även gjort en mindre öppen pilotstudie (2012) av den kognitiva träningsmetoden ”Collaborative Problem Solving/CPS” (”samarbetsorienterad problemlösning”) för barn och ungdomar med ADHD och svår irritabilitet/problembeteenden, och har nyligen slutfört en stor RCT (granskning pågår inför publikation 2020) med en modifierad form av den här metoden (Problem Resolution for ESSENCE, som förkortas PR-ESSENCE och betyder ”problemlösning för ESSENCE”) för barn med autism och/eller ADHD med liknande svåra problem. För närvarande pågår dessutom en stor öppen studie rörande långtidsmedicinering (2 år) av ADHD, där vi undersöker eventuell bättring av ADHD-symptom, fungerande i skolan, familjen och vardagen, interaktion med vänner samt övergripande livskvalitet. Vi har nyligen även slutfört en observationsbaserad kohortstudie där vi undersökt fenotypen hos barn och ungdomar som misstänks ha det neuroinflammatoriska tillståndet “Paediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome, förkortat PANS” (”akut barndomsdebuterande neuropsykiatriskt syndrom”).

Pågående projekt

Vi är snart klara med en stor (n = 130) öppen studie rörande långtidsmedicinering (2 år) av ADHD, där vi undersöker eventuell bättring av ADHD-symptom, fungerande i skolan, familjen och vardagen, interaktion med vänner samt övergripande livskvalitet

Framtida projekt

Under hösten 2020 planerar vi att påbörja en RCT (n = 70) för att pröva behandlingsmodellen PR-ESSENCE för individer placerade i Statens institutionsstyrelses (SiS) behandlingshem för ungdomar med svåra problembeteenden, riskbenägenhet och uppförandestörning. Förutom det planerar vi att till hösten även påbörja en longitudinell uppföljningsstudie av hur symptom och funktionsnivå utvecklas inom vår PANS-kohort samt en öppen prövning av immunoglobulinbehandling av PANS.