Göteborgs universitet
Bild
Brain
Länkstig

Om Alen Salkić

Alen Salkić är doktorand vid Gillbergcentrum, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademi. Han är kliniskt verksam som neuropsykolog vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Skaraborgs sjukhus.

Forskningsintressen

Alens kliniska intresse är utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos barn, ett område inom vilket han genomför sin doktorandutbildning. Hans forskning handlar om autism och intellektuell funktionsnedsättning och avser differentialdiagnostik och samsjuklighet, men även relation mellan dessa två tillstånd utifrån ett epidemiologiskt perspektiv.

 

Publikationer

Kontaktinformation