Länkstig

Nytt doktorandprogram i samarbete med University of Rwanda

Publicerad

Ett nytt doktorandprogram i Freds-, konflikt- och säkerhetsstudier har startat vid Center for Conflict Management, University of Rwanda, i samarbete med Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet.

Programmet stöds av ett Sida-finansierat samverkansprogram mellan Sverige och University of Rwanda. Åtta nya doktorander är inskrivna i programmet, och även två postdoc-kandidater kommer att stödjas i samarbetet.

– Vi är så glada att äntligen nå det här målet efter så många års arbete med våra samarbetspartners i Kigali, säger Gunilla Blomqvist Sköldberg, som tillsammans med Gustav Aldén Rudd koordinerar programmet på Institutionen för globala studier.   

– Det känns fantastiskt att få vara med och starta forskarprogrammet i Freds- konflikt- och säkerhetsstudier, dels för att jag tror det bidrar till att bygga kapacitet på University of Rwanda men också för att det har stor potential att bidra till det rwandiska samhället som helhet, tillägger Gustav Aldén Rudd.

Doktoranderna och programmet är baserade på University of Rwanda i Kigali, men studenterna kommer att besöka Sverige och Institutionen för globala studier vid två tillfällen under utbildningen.

Bild
Doktorander, post-doktorer, och personal från Centre for Conflict Management, University of Rwanda and Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.