Länkstig

Gunilla Blomqvist Sköldberg

Projektsamordnare

Institutionen för globala studier
Telefon
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
B410
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Universitetsadjunkt

Institutionen för globala studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
B410
Postadress
B410
40530 Göteborg

Om Gunilla Blomqvist Sköldberg

  • Filosofie doktor i Freds- och utvecklingsforskning, 2004

Jag arbetar som projektsamordnare och lärare vid Institutionen för globala studier. Dessutom arbetar jag som internationell valobservatör för EU och OSCE.

  • Kapacitetsuppbyggnad i Rwanda: Som projektsamordnare arbetar jag främst med ett kapacitetsuppbyggnadsprogram vid University of Rwanda. Programmet är finansierat av Sida oh syftar till att stärka högre utbildning och forskningskapacitet inom områdena fred, konflikt och säkerhet.
  • Undervisning: Kursansvarig för 'Examensarbete, 15 hp', (IR/US/HU 1511) samt handledning av studenters uppsatsarbete.
  • Intresseområden: Frågor kring arbetsvillkor, arbetsfördelning, könsideologier, genus, maskulinitet, demokratisering och globalisering. Avhandlingsprojektet inbegrep en studie av könssegregeringens ideologier och diskurser inom beklädnadsindustrin och byggnadsindustrin i Indien, Tamil Nadu. Fältarbetet utfördes i Chennai 1999-2001 och projektet finansierades av Sida/Sarec.
  • Senaste forskningsprojekt: Sedan 2014, har jag tillsammans med Anja Franck och Karin Hallberg, drivit ett forskningsprojekt om "Män och maskulinitet i Göteborgs fackföreningsrörelse" finansierat av Anna Ahrenbergs fond. Projektet är nu avslutat.