University of Gothenburg
Image
Sjuksköterska med äldre patient i hemmet
Photo: Pixabay
Breadcrumb

Tema: Nära vård

På Göteborgs universitet satsar vi på forskning, utbildning och samverkan inom Nära vård. Nära vård är ett samlingsbegrepp för ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som personen kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd den organiserade sjukvården kan ge för att möjliggöra detta. En mer tillgänglig och närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler.

illustration nära vård
Photo: Illustration av SKR

Omställning pågår

En stor omställning av hälso- och sjukvården pågår just nu med målet att utveckla och stärka den nära vården, alltså den vård som invånare och patienter behöver ofta och i nära anslutning till där de bor. I omställningen är det många som behöver agera tillsammans för att åstadkomma en Nära vård:  både  specialist- och primärvård och  kommunernas vård och omsorg.  Genom denna omställning förväntas vårdinsatser bli mer samordnade och personer ska få möjlighet att få regelbunden vård i sin hemmiljö. Detta behöver vi forska om och utbilda i. 

Förbättring för patienterna

Patientens upplevelse av vården som helhet förväntas bli bättre om man uppnår kontinuitet samt personcentrerad och sammanhållen vård. Omställningen förväntas också minska antalet återlinäggningar,  akutvårdsutnyttjanden och avlasta den specialiserade vården.

Även patientsäkerheten förväntas öka med till exempel mindre antal fallskador och felbehandlingar.  Omställningen medför också ett större fokus på hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande åtgärder och att man kan skapa bättre förutsättningar för jämlik vård.

Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens resurser,  behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

På institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver vi utbildning, samverkan och  forskningsprojekt som relaterar till Nära vård. 

Utbildning

OMUN10 Interprofessionell Personcentrerad teamsamverkan i Nära vård, 7,5 högskolepoäng, avancerad nivå 
Mer information

Forskningsprojekt

Vill du bli en del av Tema: Nära vård vid Göteborgs universitet? 

Vi har ett nätverk med regelbundna möten dit vi välkomnar alla som vill bidra eller delta i ett sammanhang där omställningen till Nära vård diskuteras. 

Kontakta Lovisa Aijmer om du vill veta mer!