University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Box 457
405 30 Göteborg

Visiting address
Arvid Wallgrens Backe, Hus 1 och 2, 413 46 Göteborg

Shipping address
Arvid Wallgrens Backe Hus 4, 413 46 Göteborg


studievagledning.vvh@fhs.gu.se
Phone: 0046 31 786 60 57 or 0046 31 786 60 08

Academicum 

Phone: +46 (0)31-786 6504
Opening hours from 24/8: Mon-Fri 8am-12pm
https://www.gu.se/en/contact/servicecenter

vardvetenskap@fhs.gu.se