University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Box 457
405 30 Göteborg

Visiting address
Arvid Wallgrens Backe, Hus 1 och 2, 413 46 Göteborg

Shipping address
Arvid Wallgrens Backe Hus 4, 413 46 Göteborg