Länkstig

Daniel Enstedt

Om Daniel Enstedt

Daniel Enstedt är filosofie doktor och universitetslektor i religionsvetenskap. Han disputerade 2011 och är sedan 2018 docent i religionsvetenskap.

Undervisning och forskning är i huvudsak samtidsorienterad och religionsbeteendevetenskapligt inriktad. Utöver forskning och undervisning har han varit verksam som studierektor i ämnet religionsvetenskap och teologi mellan 2014-2018, och likabehandlingsombud på institutionen 2013-2014. Han var viceprefekt för utbildning (utbildningsansvarig) på LIR 2019-2021.

Pågående forskning

Erfarenheter av qigong (2019-2024)

Projektet undersöker de långsiktiga resultaten och effekterna av att praktisera Zhineng qigong. Det innebär att hälsoeffekterna är en viktig del av studien men att dessa förstås mer holistiskt än vad de brukar göra i mer traditionell medicinsk forskning eller kortare experimentella studier. Zhineng Qigong utvecklades av Pang Ming i Kina under 1970- och 1980-talen och är en sedan 1993 en etablerad qigongmetod i Sverige. Den finns också i andra nordiska länder och på andra håll i världen. De hälsobringande effekterna framhålls ofta av utövarna, liksom resultaten av qigongpraktiken, som kommer till uttryck i livsberättelser som kretsar kring hur olika åkommor och sjukdomstillstånd har förbättrats i samband med qigongträningen. Projektet finansieras av Humanistiska fakulteten (GU) och Sven och Dagmar Saléns stiftelse.

Lived religion and social mobility among migrants in Sweden (2020-2024)

The research project examines the role of lived religion for social mobility and integration among three religious migrant groups in Sweden: Muslims, Buddhists, and Christians. Limited social mobility and segregation bring about a number of negative consequences for society and individuals such as health-related issues, social isolation, inequality, unemployment, and increased segregation. In relation to these issues, the project scrutinizes the role of lived religion among migrants in two regions in Sweden: in Angered, located in the northeastern parts of Gothenburg, and in Karlstad. This project makes use of ethnographic fieldwork (interviews and participant observation), a mapping study and a quantitative survey about participants’ social networks. Starting in 2020, for four years the study will be conducted by two established researchers within the field of lived religion and migration, involved in a dynamic national and international research environment with specialists in the fields of religion, migration, and integration. The results of the project will be discussed and analyzed in light of previous research and theories about religion, social mobility, social capital, intersectionality, and integration. By anchoring the field study in contrasting regional contexts (Karlstad and Angered), and applying new interdisciplinary and theoretical perspectives, the project contributes to international research on migrants’ religiosity, social mobility, and integration.

Projektet genomförs tillsammans med Katarina Plank, Karlstads universitet, och finansieras av Vetenskapsrådet.

Undervisning

Jag har undervisat på Göteborgs universitet sedan 2006. Undervisningen har utförts i religionsvetenskap, lärarutbildningen och ämnesövergripande kurser på LIR, samt i folkhälsovetenskap (Människosyn och livsåskådning i det mångreligiösa samhället), kost- och idrottsvetenskap (Mat och religion), samt på Psykologiska institutionen i ämnet sexologi och på psykologprogrammet. Merparten av undervisningen har skett inom ämnet religionsbeteendevetenskap (religionssociologi och religionspsykologi) och inom ramen för religionslärarprogrammets fortättnings- och fördjupningskurser. Utöver undervisningen i religionsbeteendevetenskap har jag haft hand om de empiriska momenten och fältanknutna kurser, samt handledning och examination av examensarbetet inom lärarprogrammet. Jag har dessutom handlett uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå.

Doktorandhandledning

Huvudhandledare för Giulia Giubergia. Giubergia disputerade 9:e november 2018.

Huvudhandledare för Lydia Heinevik.

Biträdande handledare för Khaled Ahmed.

Biträdande handledare för Emma Lundberg.

Biträdande handledare för Kristel Torgrimsson.

Nätverk

Initierade nätverket Network for the Study of Lived Religion and Society vid Göteborgs universitet 2015.

Medlem i den religionssociologiska föreningen i Sverige och ordförande i föreningen mellan 2019-2022.