Länkstig

Elin Siira

Anknuten till forskning

Diagnostik och vård vid akuta och kritiska
tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Elin Siira

Elin Siira är doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa och har ett stort intresse för vård och åldrande. Elin har kandidat- och masterexamen i sociologi från Umeå universitet.

Forskning Elins forskning fokuserar på innovativa lösningar inom äldrevård och utforskar omstridda områden som informell respektive formell vård, samt förhållanden mellan vård och teknik.

Namnet på forskningsprojektet som Elin skriver sin avhandling inom är "Prerequisites for peer-to-peer support for elderly persons perceiving involuntary loneliness: The Health-Sharing Co-operative (HSC)" och huvudhandledare är Axel Wolf.

Keywords Eldercare, innovation, peer-to-peer, loneliness