Länkstig

Eva Angelini

Forskarstuderande

Avd för
ortopedi
Besöksadress
Bruna stråket 11b, vån 5 SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Avd för Ortopedi vid Inst för Kliniska vetenskaper
41345 Göteborg

Om Eva Angelini

Eva Angelini disputerade våren 2021

Titel på avhandlingen: Postoperative pain management in planned lumbar spine surgery: Implementing structural changes in a complex healthcare setting. Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Att möta och behandla patienters postoperativa smärta är en komplex historia