Hoppa till huvudinnehåll
Bild
HOPE project illustration by Alice Bontes
Länkstig

HOPE – Help Overcoming Pain Early

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
GPCC

Kort beskrivning

Help Overcoming Pain Early (HOPE) utgår från en personcentrerad etik och syftar till att främja ungdomars tilltro till sin förmåga att hantera och påverka sina besvär med återkommande smärta. Interventionen är utvecklad utifrån intervjuer med ungdomar och skolsköterskor i västra och norra Sverige, samt en expertgrupp med skolsköterskor, hälsocoach, pediatriker och fysioterapeut med specialistkompetens inom mental hälsa. HOPE består av ett utbildningsprogram som avser stödja skolsköterskor att kunna möta ungdomar med återkommande smärtproblematik utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Utbildningsmaterialet bygger på befintlig evidens för barn och ungdomar med återkommande smärta och innefattar ett utbildningskompendium och videoinspelade föreläsningar som består av fyra områden: (1) Personcentrerade samtal; (2) Genusperspektiv; (3) Stress

Help Overcoming Pain Early (HOPE) utgår från en personcentrerad etik och syftar till att främja ungdomars tilltro till sin förmåga att hantera och påverka sina besvär med återkommande smärta. Interventionen är utvecklad under perioden 2014-2016 utifrån intervjuer med ungdomar och skolsköterskor i västra och norra Sverige, samt en expertgrupp med skolsköterskor, hälsocoach, pediatriker och fysioterapeut med specialistkompetens inom mental hälsa. HOPE består av ett utbildningsprogram som avser stödja skolsköterskor att kunna möta ungdomar med återkommande smärtproblematik utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Utbildningsmaterialet bygger på befintlig evidens för barn och ungdomar med återkommande smärta och innefattar ett utbildningskompendium och videoinspelade föreläsningar som består av fyra områden: (1) Personcentrerade samtal; (2) Genusperspektiv; (3) Stress- och smärtfysiologi; samt (4) Stress- och smärthantering.

HOPE interventionen har utvärderats inom elevhälsan med kvantitativ och kvalitativ data som är insamlad under perioden 2016-2019. I början av 2020 hade 4 artiklar publicerats utifrån studien. För tillfället analyseras aktuell data och resultatet kommer att presenteras i ett flertal vetenskapliga tidskrifter. Utvärderingen kommer att ligga till grund för en fortsättning där HOPE interventionen kommer att utvecklas och implementeras inom elevhälsan.

Forskargrupp

Stefan Nilsson, RN, PhD, Associate Professor, Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

 

Gösta Alfvén, MD, PhD, Associate Professor, Department of Paediatrics, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

 

Kristina Dalenius, RN, Lerums kommun, Sektor lärande, Lerum, Sweden

 

Andreas Fors, RN, PhD, Institute of Health and Care Sciences, and University of Gothenburg Centre for Person-Centred Care, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

 

Marie Golsäter, RN, PhD, Child Health Care and Futurum, Region Jönköping County, Barnhälsovården, Regionens hus, Jönköping, Sweden; CHILD Research Group, School of Health and Welfare, Jönköping University, Jönköping, Sweden

 

Mike Kemani, PhD, Department of Clinical Neuroscience (CNS), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Functional Area Medical Psychology, Functional Unit Behavior Medicine, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; Stress Research Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden

 

Per-Åke Rosvall, PhD, Associate Professor, Department of Applied Educational Sciences, Umeå University, Umeå, Sweden

 

Ulrika Wallbing, PT, MSN, Department of Neurobiology, Care and Sciences and Society, Division of Physiotherapy, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 

Helena Wigert, RN, PhD, Associate Professor, Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden

 

Mari Lundberg, PT, PhD, Professor, Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Health and Rehabilitation, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden