Bild
HOPE project illustration by Alice Bontes
Länkstig

HOPE – Help Overcoming Pain Early

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2014 - 2022
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC och Karolinska institutet

Kort beskrivning

HOPE- projektet utvärderades med en randomiserad kontrollerad studie som visade att HOPE inte hade effekt på primära utfallsmåttet, self-efficacy i dagliga aktiviteter, smärtintensitet eller smärtpåverkan. Däremot ökade self-efficacy i dagliga aktiviteter signifikant hos ungdomar på högstadiet. En icke-randomiserad studie visade att HOPE förbättrade symtom på insomni vid sexmånadersuppföljningen och självskattad hälsa vid efterutvärderingen samt sexmånadersuppföljningen.
Ungdomarna beskrev kvalitativt att en tillitsskapande relation uppstod med skolsköterskan, vilket var avgörande för att våga förändra. Skolsköterskorna beskrev de att de aktivt lyssnade på ungdomarnas berättelser om dagligt liv med långvarig smärta, att de samskapade en hälsoplan och uppmuntrade ungdomarna att delta som partners för att främja sin egen hälsa.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

HOPE- projektet utvärderades med en randomiserad kontrollerad studie som visade att HOPE inte hade effekt på primära utfallsmåttet, self-efficacy i dagliga aktiviteter, smärtintensitet eller smärtpåverkan. Däremot ökade self-efficacy i dagliga aktiviteter signifikant hos ungdomar på högstadiet. En icke-randomiserad studie visade att HOPE förbättrade symtom på insomni vid sexmånadersuppföljningen och självskattad hälsa vid efterutvärderingen samt sexmånadersuppföljningen.

Ungdomarna beskrev kvalitativt att en tillitsskapande relation uppstod med skolsköterskan, vilket var avgörande för att våga förändra. Skolsköterskorna beskrev de att de aktivt lyssnade på ungdomarnas berättelser om dagligt liv med långvarig smärta, att de samskapade en hälsoplan och uppmuntrade ungdomarna att delta som partners för att främja sin egen hälsa.

Länkar till vetenskapliga artiklar

Nilsson S, Wallbing U, Alfvén G, Dalenius K, Fors A, Golsäter M, Rosvall P-Å, Wigert H, Lundberg M. Development of the Help Overcoming Pain Early (HOPE) Programme Built on a Person-Centred Approach to Support School Nurses in the Care of Adolescents with Chronic Pain—A Feasibility Study. Children (Basel). 2019;Aug 25;6(9). Development of the Help Overcoming Pain Early (HOPE) Programme Built on a Person-Centred Approach to Support School Nurses in the Care of Adolescents with Chronic Pain—A Feasibility Study

Golsäter M, Nilsson S, Wigert H. Dealing with adolescents' recurrent pain problems in school health care—Swedish school nurses' view. Nurs Open. 2019;Sep 11;6(4):1626-1633. Dealing with adolescents' recurrent pain problems in school health care—Swedish school nurses' view

Fors A, Wallbing U, Alfvén G, Kemani MK, Lundberg M, Wigert H, Nilsson S. Effects of a person-centred approach in a school setting for adolescents with chronic pain-The HOPE randomized controlled trial. Eur J Pain. 2020;Sep;24(8):1598-1608. Effects of a person-centred approach in a school setting for adolescents with chronic pain—The HOPE randomized controlled trial

Wallbing U. Help Overcoming Pain Early (HOPE) A person-centred intervention for adolescents with chronic pain in a school setting. Doktorsavhandling den 9 september 2022.

Wallbing U, Nilsson S, Lundberg M, Wigert H and Kemani MK (2023) Help overcoming pain early, a brief person-centred intervention for adolescents with chronic pain in a school setting, may improve symptoms of insomnia. Front. Pain Res. 4:1264355. doi: 10.3389/fpain.2023.1264355

Rosvall P-Å. Perspectives of students with mental health problems on improving the school environment and practice. Education Inquiry. 2020. 11(3): 159-174.

Wigert H, Fors A, Nilsson S, Dalenius K, Golsäter M. A Person-Centred Approach When Encountering Students With Recurrent Pain: School Nurses' Experiences. J Sch Nurs. 2019;Jul 16:1059840519864158.

Alfven G, Grillner S, Andersson E. Review of childhood pain highlights the role of negative stress. Acta Paediatr. 2019;Dec;108(12):2148-2156.

Rosvall P-Å, Nilsson S. Gender-based generalisations in school nurses' appraisals of and interventions addressing students' mental health. BMC Health Serv Res. 2016;16:451.

Rosvall P-Å, Nilsson S. Challenges of engagement with health services in Sweden’s schools: listening to the views of school nurses and students with recurrent pain. Pastor Care Educ. 2016;34(1):3-12.

Nilsson S, Rosvall P-Å, Jonsson A. Adolescent-Centered Pain Management in School When Adolescents Have Chronic Pain - A Qualitative Study. Glob J Health Sci. 2016. 

Alfvén G, Nilsson S. Validity and reliability of a short verbal rating test scale for clinical practice. Acta Paediatr. 2014;103(4):e173-175.

Forskare

Stefan Nilsson, Barnsjuksköterska, Professor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Gösta Alfvén, Barnläkare, Docent, Stockholm

Kristina Dalenius, Sjuksköterska, Lerums kommun, Sektor lärande, Lerum

Andreas Fors, Sjuksköterska, Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Marie Golsäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Verksamhetsutvecklare för barnhälsovården i Region Jönköpings Län, Jönköping

Mike Kemani, Psykolog, Med Dr, Sektionschef, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Per-Åke Rosvall, Universitetslektor, Docent, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Umeå

Ulrika Wallbing, Fysioterapeut, Doktorand, Adjunkt, Sektionen för Fysioterapi, Karolinska Institutet, Stockholm

Helena Wigert, Barnsjuksköterska, Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Mari Lundberg, Fysioterapeut, Prefekt, Professor, Institutionen för Hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet, Stockholm, gästprofessor, sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet