Länkstig

Emma Lundberg

Doktorand

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Emma Lundberg

Emma är doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. I botten har Emma en masterexamen i Religionsvetenskap med inriktning religionsbeteendevetenskap.

Forskning

Emmas doktorandprojekt syftar till att att förstå hur kulturellt och religiöst formade föreställningar och värderingar utmanar kommunikationen mellan patienter, närstående och vårdpersonal.

Forskargrupp

https://www.gu.se/forskning/palliativ-vard

Undervisning

Emma undervisar primärt inom sjuksköterskeprogrammet. Har även bedrivit viss undervisning i religionsvetenskap.