Länkstig

Anastasia Silverglow

Universitetsadjunkt

Livssammanhang och hälsofrämjande vård
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Anastasia Silverglow

Anastasia är distriktssköterska och specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre. I oktober 2022 disputerade hon på en avhandling som handlar om säker vård i hemmet för sköra äldre personer.

Forskning

Avhandlingen belyser ämnet från flera olika perspektiv och består av fyra delstudier: Studie I var en kvalitativ deskriptiv studie som baserades på individuella intervjuer med sköra äldre personer och undersöker deras upplevelser av vad som bidrar till deras känsla av säkerhet i samband med vård i hemmet. Studie II var en kvalitativ deskriptiv studie som baserades på fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, och vårdbiträden och undersökte deras uppfattningar av att tillhandahålla säker vård i hemmet för sköra äldre personer. Studie III hade en kvantitativ design och baserades på en patientsäkerhetskulturenkät som besvarades av personal som tillhandahåller hemtjänst, hemsjukvård, och rehabilitering i hemmet. Studie IV var en kvalitativ induktiv studie som baserades på individuella intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och undersökte deras erfarenheter och strategier för att garantera säker vård i hemmet för sköra äldre personer under pandemin.

Undervisning

Anastasia undervisar både på grund och avancerad nivå samt inom Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Undervisningen rör kommunal vård generellt och vård av äldre specifikt. Anastasia även undervisar i läkemedelsberäkning, håller i examinationsseminarier, handleder uppsatser, och medverkar som kontaktlärare för studenter som gör VFU inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter.

Nyckelord

Säker vård, Vård i hemmet, Sköra äldre personer, Vårdpersonal, Personcentrerad vård