Bild
man i rullstol omgiven av anhöriga
Foto: Xavier Mouton
Länkstig

Familjestöd vid ALS

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Ulla-Carin Lindquists stiftelse, Neuroförbundet, Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond, GPCC, Svensk sjuksköterskeförening

Kort beskrivning

Att upprätthålla barns hälsa när en förälder drabbas av ALS – utveckling av en komplex intervention för att främja barncentrerat stöd

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka innebörden av att som barn leva med förälder med ALS, innebörden av föräldraskapet, befintligt och önskat stöd samt att utveckla en komplex intervention avseende stöd till barnfamiljer där en förälder har ALS.

Modellen ska utformas för att ge familjerna personcentrerad, nära vård utifrån ett interprofessionellt teamarbete. Genom samverkan mellan sjukhus, kommun och andra för familjen relevanta instanser kan den nära vården förbättra stödet från insjuknande till vård i livets slutskede.

Publikationer

Malmström N, Jakobsson Larsson B, Nilsson S, Öhlén J, Nygren I, Andersen P, Ozanne A. Living with a parent with ALS - adolescents’ need for professional support from the adolescents’ and the parents’ perspectives. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration. 2023 Jul 24; 1–9. doi: 10.1080/21678421.2023.2228348.

Forskare

Professor Joakim Öhlén joakim.ohlen@fhs.gu.se

Docent Stefan Nilsson stefan.nilsson.4@gu.se

Doktorand Nina Malmström nina.malmstrom@gu.se