Bild
Verktyget Mink
Vem som helst kan skapa ett konto i Mink och ladda upp egna texter att analysera med hjälp av språkteknologiska metoder.
Länkstig

Nytt verktyg kan analysera text med AI

Nu lanserar Göteborgs universitet ett nytt digitalt språkverktyg. Med Mink är det möjligt för forskare att ladda upp egna texter och analysera dem med hjälp av språkteknologiska metoder, alltså språkbaserad AI. Verktyget är fritt och nu tillgängligt även för allmänheten.

Språkbanken Text vid Göteborgs universitet utvecklar och tillhandahåller forskningsinfrastruktur, det vill säga avancerade digitala verktyg främst avsedda för forskning. De innehåller stora samlingar redan publicerad text, så kallade korpusar, och en användare kan med hjälp av verktygen analysera språket i dessa textsamlingar. Det kan vara att se vilka ordklasser orden tillhör, hur meningarna är grammatiskt uppbyggda, men också undersöka hur språket förändras över tid. Med nylanserade Mink kan användaren ladda upp sina egna texter och därmed skapa sin egen korpus.

- Eftersom Mink fungerar som en slags länk till Språkbanken Texts andra verktyg kan användaren analysera språket i sina egna texter i stället för enbart redan publicerad text som det varit tidigare, säger Arild Matsson, forskningsingenjör vid Språkbanken Text.

Arild Matsson ingår i gruppen som tillsammans med tre andra forskningsingenjörer har utvecklat Mink. Efter en halvårslång testperiod lanseras verktyget nu för fri användning av både forskare och allmänhet.

- Vem som helst kan skapa ett konto i Mink, men studenter och forskare vid Göteborgs universitet kan logga in direkt. Texterna som laddas upp och resultaten av ens undersökningar är privata. I framtida versioner ska det finnas möjlighet att dela sin språkliga data med en sluten grupp eller publicera dem offentligt om man vill, berättar Arild Matsson.

Bild
Forskningsingenjörerna visar upp verktyget Mink
Teamet bakom Mink: Forskningsingenjörerna Samir Mohammed, Martin Hammarstedt, Anne Schumacher och Arild Matsson visar upp den nya versionen av dataplattformen Mink.
Foto: Staffan Melin

Ett verktyg med många användningsområden

Ett språks ordförråd och hur språket ändras över tid kan också berätta något om samhället och hur det förändras. Därför har inte bara språkvetare användning av verktygen som utvecklas vid Språkbanken Text utan också andra forskare, som samhällsvetare och historiker.  

- Även en intresserad allmänhet kan ha nytta av Mink för att själv kunna undersöka till exempel hur svenska ord används på nya sätt. Mink kan också hjälpa till med viss korrektur, som att säkerställa att verben i ens uppladdade text står skrivna i rätt tempus, säger Anne Schumacher som är en av forskningsingenjörerna bakom verktyget.

Det nylanserade verktyget är ett steg på vägen för forskare att skapa och publicera sina egna textresurser.

Med Mink tar vi ytterligare ett kliv i vårt arbete med att sätta vår infrastruktur direkt i händerna på forskarna, säger Arild Matsson.

 

Text: Karin Wenzelberg

Använd Mink

Länk till verktyget Mink

Verktyget presenteras den 23 oktober

Språkbanken Text arrangerar en höstworkshop den 23 oktober där bland annat Mink ska presenteras. Temat för halvdagen är ”Språklig variation” och workshoppen är öppen för allmänheten. Läs mer och anmäl dig via länken.

Språkbankens höstworkshop