Länkstig

Huminfra får förlängd finansiering

Forskningsinfrastrukturen Huminfra erbjuder en webbaserad informationsplattform där användare kan hitta material, forskningsverktyg och expertis. Syftet är att stödja digital och experimentell forskning inom humaniora. Nu har Huminfra, där GRIDH ingår, beviljats förlängd finansiering av Vetenskapsrådet.

– Vi på GRIDH är mycket glada att kunna fortsätta stärka fältet digital humaniora på det nationella planet, säger Daniel Brodén, nodkoordinator för GRIDH i Huminfra.

Finansieringen gäller för ytterligare fyra år efter nuvarande finansieringsperiod, det vill säga fram till 2028. Infrastrukturen ska också utveckla nationella metodkurser och förbereda ett svenskt medlemskap i det europeiska nätverket för kulturarvsdata, Dariah-EU.

– Att Huminfra fått förlängning i mycket hård konkurrens, samtidigt som regeringen avsätter medel i forskningspropositionen för Dariah-medlemskapet, innebär ett starkt erkännande av den digitala forskningsinfrastrukturens betydelse för framtidens humanistiska forskning, säger Mats Fridlund, biträdande föreståndare för GRIDH och medlem av Huminfras ledningsgrupp.

Huminfra leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och omfattar 12 noder fördelade på 11 svenska lärosäten och organisationer. Var och en har en unik expertis, vilket ger möjlighet att samla nationella resurser, stärka samarbeten nationellt och internationellt samt inspirera och stödja nya innovativa forskningsinriktningar.

Text: Anna Blåder, Lund universitet och Katarina Wignell

Läs mer om Huminfra