Bild
Hällristning föreställande djur och människor
Länkstig

Hällristningar – unikt svenskt kulturarv blir tillgängligt i databas

Dokumentation av hällristningar har pågått sedan 1600-talet. Nu samlas mer än 26 000 digitaliserade dokument av hällristningar i en ny öppen databas.
– Det svenska kulturarvet blir mer tillgängligt för alla som är intresserade, säger Siska Humlesjö, som har samordnat projektet.

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) och Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) vid Göteborgs universitet har tillsammans utvecklat den nya databasen.

– SHFA har en unik och fantastisk databas. Nu har vi ett verktyg för att kunna söka i arkivet med ny modern teknik, säger Siska Humlesjö.

Slå upp hällristningar direkt på plats

Hällristningar finns på tusentals platser i Sverige och är omkring 3000 år gamla. De föreställer skepp, djur, människor, vapen med mera som speglar bronsåldersmänniskornas liv, ideal och upplevelser. Dokumentation av hällristningar har pågått sedan år 1627 och sedan 2007 har SHFA samlat dokumentationen kring hällristningarna i en databas som hittills haft över två miljoner besökare från hela världen. Den inventering av dokumentation om hällristningar som varit samlad på olika museer, hos forskare och i privata och offentliga arkiv har resulterat i ett material från närmare hundra nationella och internationella museer och arkiv med hundratusentals dokument i form av avbildningar på papper och plast, avgjutningar, foton, kartor och textbeskrivningar.

Till största delen är det hällristningar från Sverige, men framöver kommer även hällristningar från andra länder att inkluderas.

– De skandinaviska hällristningarna är världskända och den nya databasen gör det lättare för forskare och en intresserad allmänhet att ta del av materialet. I och med att gränssnittet vi har byggt är responsivt kan du slå upp hällristningar när du står framför dem ute i skog och mark, säger Siska Humlesjö.

Nya möjligheter att söka information

Att gränssnittet är responsivt innebär att den fungerar på vilken skärm man än använder och även i mobilen. Här finns många helt nya funktioner – högupplösta bilder som går att ladda ner och skriva ut, möjlighet att söka via karta, samt en avancerad sökfunktion med olika filter som nyckelord, plats och vilken typ av bilder som efterfrågas.

Nu hoppas SHFA:s föreståndare Johan Ling att fler ska upptäcka materialet.

– Det är en förhistorisk bildskatt, men såväl forskare som allmänhet har haft svårt att ta del materialet eftersom dokumentationen av ristningarna ofta gjorts i otillgängliga format och på känsliga material som förvaras på ett antal olika museer i Sverige, säger han.

Allt i databasen är kopplat till Fornsök, Riksantikvarieämbetets söktjänst över alla kända registrerade fornlämningar i Sverige, där det finns mer information om fornlämningarna och man kan se hur utgrävningar har gått till med mera.

Databasen testas just nu av användare och kommer att utvecklas ytterligare under hösten, bland annat med 3D-modeller av hällristningar. Förslag på funktionalitet kan skickas till utvecklarna på gridh@gu.se.

Text: Katarina Wignell
Foton: SHFA

Utforska databasen

FAKTA

SHFA har sedan starten 2007 bedrivit ett utvecklingsarbete med målet att utveckla en modern infrastruktur genom att digitalisera, långtidslagra och arkivera dokumentationen av hällristningar.

Det övergripande målet med den nya databasen är att stimulera forskningen på hällristningar, genom att göra den digitaliserade dokumentationen tillgänglig för akademisk forskning och allmänhet.

GRIDH är en forskningsnod som fokuserar på artificiell intelligens, arkiv och nya sätt att dokumentera och publicera.