Göteborgs universitet
Bild

Digital humaniora - drop in!

Är du intresserad av digital humaniora? Kanske funderar du på att starta ett forskningsprojekt med digitala metoder eller visualisera dina forskningsresultat, men inte riktigt vet hur du ska börja? Välkommen till Digital humaniora - drop in!

Har du frågor om digitala resurser, digitala verktyg eller programmering? Eller kanske du har startat ett projekt på egen hand och vill rådfråga en kunnig expert?

Då är du varmt välkommen till Gridhs Digital Humanities Drop-In som äger rum onsdagar, kl. 10-11 i C360, Humanisten. Vi finns också på zoom:
Zoom-länk för drop in

DHDI (Digital Humanities Drop-In) är öppet för anställda och studenter vid Göteborgs universitetet

Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora – GRIDH

Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) är en forskningsnod som fokuserar på artificiell intelligens, arkiv och nya sätt att dokumentera och publicera. Vårt mål är att stärka, förnya och berika humanistisk forskning och utbildning genom digitalt källmaterial, verktyg och metoder.

Läs mer på GRIDHS sidor på gu.se