Göteborgs universitet

Written Composition Study 1985

The Written Composition Study (WCS85) syftade till att studera undervisning och inlärning av skriftlig komposition i skolorna för att identifiera de övertygelser och konventioner som är förknippade med skriftlig komposition.

Bakgrund och mål

Förutom huvudmålet försökte studien också hitta faktorer som förklarar skillnader och mönster i utförandet av skriftlig komposition och andra resultat, med särskild uppmärksamhet åt kulturell bakgrund, läroplan och undervisningsmetoder. Sex typer av skrift bedömdes (reflekterande, personligt, filosofiskt, argumenterande, övertygande och litterärt) på fyra dimensioner: stil och ton, helhetsintryck, innehåll och organisation. Uppgifterna samlades in 1985.

Målgrupp

Studien omfattade tre populationer: studenter nära slutet av mellanstadiet, studenter nära slutet av grundskolan och studenter nära slutet av gymnasiet.

Deltagande utbildningssystem

Chile, England, Finland, Hamburg-Tyskland (FRG), Ungern, Indonesien, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Nigeria, Sverige, Thailand, USA, Wales.