Göteborgs universitet

Second International Science Study 1984

Syftet med Second International Science Study (SISS84) var att undersöka naturvetenskaplig prestation och dess korrelater i de deltagande länderna och att studera trender inom naturvetenskaplig prestation från den första testningen, som ägde rum 1970–1971.

Tester för studenterna utvecklades för de tre åldersgrupperna och inkluderade ett antal naturvetenskapliga ämnen. För varje ämne testades tre typer av aktiviteter: kunskap, förståelse för en naturvetenskaplig princip och tillämpning av information och principer för att lösa praktiska naturvetenskapliga problem. Naturvetenskapstestet kompletterades med frågeformulär för studenter, lärare och skolansvariga. Dessutom utarbetade länder som deltog i studien en National Science Education Case Study Report om undervisning i vetenskap inom landet. Uppgifterna samlades in 1983–1984.

Målgrupp

Tre målpopulationer testades: 10-åriga studenter, 14-åriga studenter och gymnasieelever.

Deltagande utbildningssystem

Australien, Kanada, Kina, England, Finland, Ghana, Hongkong, Ungern, Israel, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Nigeria, Norge, Papua Nya Guinea, Filippinerna, Polen, Singapore, Sverige, Thailand, USA, Zimbabwe.

Data och dokumentation - studier före 1995

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.