Göteborgs universitet

Study of Civic Education 1970

The Study of Civic Education 1970 är en del av the Six Subject Survey. Syftet med denna studie var att undersöka hur och i vilken utsträckning mål för samhällskunskapsutbildning uppnås av utbildningssystemen och vilka andra influenser vid sidan av skolan (som familj, massmedia eller vänner) är viktiga. En av de viktiga frågorna som togs upp var om en enda kvalitet, en god medborgares, kunde identifieras eller om det fanns flera olika och oberoende medborgerliga attityder. Dessutom administrerades ett prestationstest som bedömde kunskap om medborgerliga och politiska processer och institutioner. Uppgifterna samlades in 1971.

Målpopulationen

 Målpopulationen var 10-åriga studenter, 14-åriga studenter och elever i slutet av gymnasieutbildningen.

Deltagande utbildningssystem

Förbundsrepubliken Tyskland (FRG), Finland, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, USA, England och Iran deltog i den inledande fasen av projektet. Observera att de flesta men inte alla länder deltog i alla studier.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.