Göteborgs universitet

Reading Literacy Study 1991

Syftet med Reading Literacy Study (RLS91) var att producera valida internationella tester och frågeformulär som kunde användas för att undersöka läskunskap och dess korrelationer över länder.

Studiebakgrund och mål

Förutom det övergripande syftet att producera valida internationella tester och frågeformulär som kan användas för att undersöka läsfärdigheter för att beskriva prestandanivåerna i läskunskap i deltagande utbildningssystem, var syftet att beskriva de frivilliga läsaktiviteterna för nio- och 14-åringar - att identifiera skillnader i policy och instruktionsmetoder i läsning och deras relation till elevernas prestationer och frivillig läsning - att tillhandahålla nationella basdata för övervakning av läskunnighetsnivåer över tid. Uppgifterna samlades in 1990–1991.

Målgrupp

Två populationer inkluderades i studien: nio-åriga studenter och 14-åriga studenter.

Deltagande utbildningssystem

Belgien (franska), Botswana, Kanada (British Columbia), Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland (BRD), Tyskland (DDR), Grekland, Hongkong, Ungern, Island, Indonesien, Irland, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland , Nigeria, Norge, Filippinerna, Portugal, Singapore, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand, Trinidad och Tobago, USA, Venezuela, Zimbabwe.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.