Göteborgs universitet

Study of Literature Education 1970

The Study of Literature Education är en del av the Six Subject Survey 1970. Huvudsyftet med studien var att bedöma skolornas och litteraturlärarnas inflytande på deras elevers resultat. Testet inkluderade mått på litterära kunskaper på specifika texter och litterär förståelse. Attityder till och intressen för litteratur undersöktes också. Uppgifterna samlades in 1970–1971.

Målgrupp

Deltagare var 14-åriga studenter och elever i slutskolan i gymnasiet.

Deltagande utbildningssystem

Belgien (flamländska), Belgien (franska), Chile, England, Finland, Iran, Italien, Nya Zeeland, Sverige, USA. Observera att de flesta men inte alla länder deltog i alla studier.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.