Göteborgs universitet

Internationella undersökningar

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) är ett internationellt kooperativ av nationella forskningsinstitutioner, statliga forskningsbyråer, forskare och analytiker som arbetar för att utvärdera, förstå och förbättra utbildning över hela världen. PISA är OECD: s program för internationell studentbedömning. PISA mäter 15-åringars förmåga att använda sin läsning, matematik och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att möta livets utmaningar.

Studier vid IEA och PISA

IEA

blev en juridisk enhet 1967, men dess ursprung går tillbaka till 1958 när en grupp forskare, pedagogiska psykologer, sociologer och psykometriker träffades vid UNESCOs institut för utbildning i Hamburg för att diskutera problem med skolutvärdering och studentbedömning (Arthur W. Foshay i: Utbildningsresultat för trettonåringar i tolv länder).

PISA

Är eleverna väl förberedda för framtida utmaningar? Kan de analysera, resonera och kommunicera effektivt? Har de förmågan att fortsätta lära hela livet? OECD-programmet för internationell studentbedömning (PISA) svarar på dessa frågor och mer genom sina undersökningar av 15-åringar i de viktigaste industriländerna. Vart tredje år utvärderar den hur långt eleverna i slutet av den obligatoriska utbildningen har förvärvat en del av de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för fullt deltagande i samhället.

Vad Pisa bedömer

  • Matematisk läskunnighet
  • Problemlösning
  • Läskunnighet
  • Vetenskaplig läskunnighet

Vad PISA producerar finns på PISA-webbplatsen.