Göteborgs universitet

Six Subject Survey 1970

The Six Subject Survey (SSS70) omfattade följande ämnen naturvetenskap, läsning, litteratur, engelska som främmande språk, franska som främmande språk och samhällskunskap.

Bakgrund

Databanken som omfattar Six Subjects Survey består av cirka 250 miljoner uppgifter som har lagts in i tio olika typer av sammanslagna filer och täcker alla objekt och poäng som erhållits inom de ämnesområden som har undersökts. Varje elev har tilldelats svaren som gäller deras skola. Denna information erhölls från det frågeformulär som skolans rektor har fyllt i. Informationen om undervisningen erhölls från lärarens frågeformulär. Lärarnas svar på ett visst område har sammanställts till skolnivå. För varje typ av sammanslagen fil har en kodbok framställts enligt följande: Naturvetenskap, läsning och litteratur (befolkning I, 10-åringar) Naturvetenskap, läsning och litteratur (Population II, 14-åringar) Naturvetenskap, läsning och litteratur (Population IV, studenter i pre-universitetsklass) Engelska som främmande språk (befolkning II) Engelska som främmande språk (befolkning IV) Franska som främmande språk (befolkning II) Franska som främmande språk (befolkning IV) Samhällskunskap (Population I, II och IV).

Fullständig information samt kodböcker och instrument finns enbart på den internationella sidan.