Göteborgs universitet

Study of Reading Comprehension 1970

The Study of Reading Comprehension är en del av the Six Subject Study 1970. Studien genomförde, som mått på verbal förmåga, ett test av läsförståelse, ett kort test av läshastighet och ett kort test av ordkunskap.

Syftet med studien

Undersökningsområden för möjliga prediktorer för prestationer i läsning var miljö utanför skolan (inklusive hemmiljö, språk i hemmet och exponering för massmedia), tillgång till läsmaterial, utbildningsmetoder och bakgrund (inklusive instruktionsmetoder, resurser och procedurer för individualisering av undervisning och storlek och typ av skola), elevernas intressen och attityder, förvärvade studie- och läsvanor och närvaro av ögon-, hörsel- och talunderskott. Uppgifterna samlades in 1970–1971.

Målgrupp

Målgruppen var 10-åriga studenter, 14-åriga studenter och studenter i slutskolan i gymnasiet.

Deltagande utbildningssystem

Belgien (flamländska), Belgien (franska), Chile, England, Finland, Ungern, Indien, Iran, Israel, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Skottland, Sverige, USA. Observera att de flesta men inte alla länder deltog i alla studier.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.