Göteborgs universitet

Study of French as a Foreign Language 1970

The Study of French as a Foreign Language är en del av the Six Subject Study 1970. Studien undersökte faktorer förknippade med inlärningen av franska som främmande språk. Tester utvecklades för att bedöma förmåga i läsning, lyssnande, tal och skrivning. Två typer av skrivtester användes. Det första kunde göras på ett tillförlitligt sätt, eftersom det var av objektiv eller kvasi-objektiv karaktär. Den andra handlade om riktad komposition. Uppgifterna samlades in 1971.

Målgrupp

Målgruppen var 14-åriga studenter och elever i slutskedet av gymnasiestudierna.

Deltagande utbildningssystem

Chile, England, Nederländerna, Nya Zeeland, Rumänien, Skottland, Sverige, USA. Observera att de flesta men inte alla länder deltog i alla studier.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.