Göteborgs universitet

Study of English as a Foreign Language 1970

The Study of English as a Foreign Language är en del av the Six Subjects Survey 1970. Denna studie speglade studien av franska som främmande språk och ägde rum samtidigt (med datainsamling också 1971). Det använde ett liknande test för att läsa, lyssna, skriva och tala.

Bakgrund och mål

Målen för denna studie inkluderade - en undersökning av engelska som annat språk placerar sig i utbildningssystemet - en undersökning av förhållandet mellan prestationsnivå och egenskaper hos studenten, läraren, skolan och landet - en analys av misstag som gjorts av studenter i svaren på frågor i testet ger en fördjupad förståelse för hur studenter lär sig engelska.

Målgrupp

Målpopulationen var 14-åriga studenter och elever i slutskedet av gymnasiet.

Deltagande utbildningssystem

Belgien (franska), Chile, Förbundsrepubliken Tyskland (FRG), Finland, Ungern, Israel, Italien, Nederländerna, Sverige, Thailand. Observera att de flesta men inte alla länder deltog i alla studier.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.