Göteborgs universitet

Om oss

COMPEAT är ett infrastrukturprojekt, vars huvudsakliga syfte är att bygga en databas för internationella storskaliga studier inom kunskaper och färdigheter erhållna genom utbildning av IEA and OECD före år 2000, och att stödja analyser på dessa data.

Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond (In2006-0401:1-IK).