Göteborgs universitet

First International Science Study 1970

The First International Science Study (FISS) är en del av The Six Subject Survey 1970. Studien fokuserade på tre naturvetenskapliga områden: biologi, kemi och fysik. Uppgifterna samlades in strax efter införandet av reformer inom naturvetenskaplig utbildning i många länder. Studien handlade alltså inte bara om prestationer inom det naturvetenskapliga området utan också om attityder, undervisningsmetoder, utveckling av praktiska färdigheter och förståelse för naturvetenskapens natur.

Uppgifterna samlades in 1970–1971.

Målgrupp

Målpopulationen var 10-åriga studenter, 14-åriga studenter och studenter i slutfasen av gymnasiet.

Deltagande utbildningssystem

Australien, Belgien (flamländska), Belgien (franska), Chile, England, Tyskland (FRG), Finland, Frankrike, Ungern, Indien, Iran, Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Skottland, Sverige, Thailand, USA. Observera att de flesta men inte alla länder deltog i alla studier.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.