Göteborgs universitet

Pilot Twelve-Country Study

Studien genomfördes för att undersöka möjligheten att genomföra mer omfattande undersökningar av utbildningsprestationer. Testning utfördes inom de fem områdena matematik, läsförståelse, geografi, naturvetenskap och icke-verbal förmåga. Uppgifterna samlades in 1959–1960.

Målgrupp

Målpopulationen var 13-åriga studenter. I vissa länder var det nationella urvalet endast delvis representativt.

Deltagande utbildningssystem

Belgien, England, Finland, Frankrike, Tyskland (FRG), Israel, Polen, Skottland, Sverige, Schweiz, USA, Jugoslavien.

Publikationer

Foshay, A.W., Thorndike, R.L., Hotyat, F., Pidgeon, D.A., & Walker, D.A. (1962). Educational Achievement of Thirteen-Year-Olds in Twelve Countries.