Göteborgs universitet

First International Mathematics Study 1964

First International Mathematics Study (FIMS64) genomfördes för att undersöka resultaten av olika skolsystem inom ett kunskapsområde som genomgick olika reformer i många länder vid tiden för studien.

Syftet med studien

Den så kallade ”Nya Matematiken”, som härrör från internationella avtal om vilket väsentligt nytt material som ska ingå i läroplanen, hade införts i vissa utbildningssystem. FIMS-forskningsfrågor relaterade till utbildningsorganisationen, läroplanen och undervisningsmetoderna. Studien undersökte också hur matematikundervisning och lärande kan påverkas av samhälleliga, vetenskapliga och tekniska förändringar. Uppgifterna samlades in 1964.

Målgrupp

Målgruppen var 13-åriga studenter på grundnivå och pre-universitetsstudenter.

Deltagande utbildningssystem

Australien, Belgien, England, Finland, Frankrike, Tyskland (FRG), Israel, Japan, Nederländerna, Skottland, Sverige, USA.

Data och dokumentation

Datafiler, instrument och länkar till övrig dokumentation finns enbart på den internationella sidan.