Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Pixabay

Interventioner

Att begränsa antibiotikaresistens kräver interventioner på olika nivåer. Vilka insatser som krävs och/eller är effektiva varierar stort beroende på sammanhang. Ibland har också olika berörda intressenter såsom patienter, medicinsk personal och företag motstridiga agendor. Därför är det viktigt att förstå konfliktlinjerna och den förväntade effektiviteten av olika interventioner.