Göteborgs universitet
Bild
united nations meeting with members from care
Förenta Nationernas ”High Level Ministerial Meeting on AMR”, Oman, November 2022 med representation från CARe
Foto: Anna Strömgren / Regeringskansliet

Samverkan

Problemen med antibiotikaresistens är inte bara en utmaning för forskning, utan också en fråga om att utbilda och kommunicera med olika grupper i samhället. Politiker och andra intressenter behöver förses med aktuell forskning om vilka åtgärder som fungerar och vilka som inte gör det.