Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Unsplash

Utbildning

CARe erbjuder en fristående universitetskurs, en onlineutbildning och föreläsningar för den som vill lära sig mer om antibiotikaresistens

Fristående kurs: 3,5 HP

Den ökande bakteriella antibiotikaresistensen är ett globalt problem och hotar att rasera den moderna medicinska infrastrukturen. Antibiotikaresistensproblematiken har många sidor och involverar forskare från ett flertal discipliner.

Kursen Antibiotikaresistensens problematik behandlar

 • den grundläggande biologin i ämnet
 • hur vi kan minska spridningen av antibiotikaresistens hos befolkningen och i miljön
 • hur vi kan utveckla nya antibiotika.

Kursen kräver inga förkunskaper och är lämplig för studenter i alla discipliner. Den passar även som fortbildningskurs för lärare. 

 Antibiotikaresistensens problematik  (BIO001)

Föreläsningar

The Problem of Antibiotic Resistance – lectures

 

Gratis onlinekurs

The Problem of Antibiotic Resistance

Länk till kursen

Denna onlinekurs går igenom grunderna i vetenskapen bakom antibiotikakrisen och ger dig kunskap om ny forskning.

Kursen är uppdelad i tre delar:

 1. Bakterier, antibiotika och resistens
  Detta är en introduktion till bakteriers grundläggande biologi, hur antibiotika fungerar och hur resistens uppstår. Vidare kommer vi att diskutera hur nya antibiotika upptäcks och produceras.
 2.  Antibiotikaanvändning och missbruk
  Antibiotika används både hos människor men även hos djur. Missbruk driver problemet med antibiotikaresistens och antibiotika i miljön förvärrar situationen. Både ett kliniskt perspektiv och ett miljöperspektiv kommer att behandlas i detta avsnitt.
 3. Ändra systemet
  Statlig och ekonomisk politik såväl som individuella val kan hjälpa eller förvärra problemet med antibiotikaresistens. I det här avsnittet av kursen kommer dessa frågor att utforskas.