Göteborgs universitet
Bild
EDAR 6

Konferenser

Environmental Dimension of Antibiotic Resistance, EDAR, är en konferens som försöker omfatta en bred uppsättning ämnen, inklusive föroreningskällor och förutsättningar i miljön, selektion och utveckling av resistens, överföring av gener och bakterier mellan olika miljöer/människor/djur, övervakning, riskbedömningsstrategier och både tekniska och policyrelaterade sätt att minska risker.

Miljöns roll i utvecklingen och spridningen av antibiotikaresistens har blivit mer och mer erkänd. Detta gäller inte bara bland akademiska forskare - miljön håller också på att bli en viktig del av både nationell och internationell antibiotikaresistenspolitik. Detta erkännande härrör från en ökad insikt om att bakterier och deras gener kan röra sig mellan miljön och  människans eller djurets mikrobiota (One-Health-Conceptet).

Sedan det första EDAR-mötet arrangerat av professor Edward Topp i Kanada 2012 har konferensserien blivit det största internationella vetenskapliga mötet som specifikt tar upp miljöns roll i antibiotikaresistens. EDAR-serien har sedan starten roterat mellan Nordamerika, Asien och Europa och har getts ungefär vartannat år.