Göteborgs universitet
Bild
bakterieodling i labmiljö
Foto: Trnava University

Forskning

Vår forskning är uppdelad i sex teman: diagnostik, övervakning, överföring, miljöföroreningar, terapi och interventioner. Forskning kring dessa teman i kombination med inom utbildning och samverkan kommer att skapa nya resurser för att tackla den globala utmaningen med antibiotikaresistens.