Göteborgs universitet
Bild
Om CARe

Om oss

CARe är en tvärvetenskaplig centrumbildning i samverkan mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Centrumet fokuserar på forskning om antibiotikaresistens och dess konsekvenser.

CARe är ett forskningscentrum som arbetar med olika aspekter kring antibiotika ur ett vetenskaplig perspektiv.
För medicinsk rådgivning hänvisar vi till hälso- och sjukvården.