Göteborgs universitet
Bild
none
Foto: Andrew Martin

Miljö

Miljön spelar en betydande roll både för spridningen av befintliga antibiotikaresistenta patogener och uppkomsten av resistens hos patogener vilket sker genom överföring av resistenta gener från ofarliga bakterier. Förekomsten av antibiotika i miljön är känd för att gynna dessa processer. Detta kan observeras i miljöer som är förorenade av avfall från produktionen av antibiotika.